Vi har märkt att ditt språk inte är svenska. KLICKA HÄR för att gå til EN sajten. Fortsätt på denna sida genom att stänga denna banner.

Cookiespolicy

OMFATTANDE COOKIEINFORMATION

Denna information om användningen av cookies har utarbetats i enlighet med de skyldigheter som anges i (EU) förordning 2016/679 och paragraf 10 i direktiv nr. 95/46/EG, samt bestämmelserna i direktiv 2002/58/EG, enligt uppdateringen av direktiv 2009/136/EG, när det gäller cookies och slutligen enligt paragraf 122 i sekretesslagen och i tillsynsmyndighetens bestämmelse av den 8 maj 2014 och har som syfte att illustrera typerna och syftena med de cookies som används av webbplatsen www.cirio1856.com och att förklara hur man hantera besökarnas preferenser (nedan kallad ”användaren”) när det gäller cookie-användningen.

INNEHAVARE AV DATABEHANDLINGEN

Den personuppgiftsansvarige för personuppgifter för användare som ansluter till webbplatsen www.cirio1856.com (hädanefter även ”webbplatsen”) är företaget CONSERVE ITALIA soc. coop. agricola, med huvudkontor på adress 40068 - San Lazzaro di Savena (BO), Via Paolo Poggi nr. 11, Italien, skattenummer och registreringsnummer i Företagsregistret C.C.I.A.A. i Bologna 02858450584, momsnummer 00708311204 (nedan även kallad ”företaget”).

Kontaktuppgifter till innehavaren av behandlingen:

telefon: (+39) 051 6228311

e-post: conserveitalia@ccci.it

VAD ÄR COOKIES

Cookies är små textfiler som skapas av webbplatser och som skickas till användarnas datorer vid åtkomsten till dem, där de minneslagras för att sedan återsändas till webbplatsen vid efterföljande besök. Cookies används för olika syften, de har olika egenskaper och kan användas både av innehavaren av webbplatsen som man besöker och av tredje part.

Informationen i cookies kan användas för att hålla reda på den utforskning som genomförs från webbservern som utfärdade den men också på andra webbplatser från tredje part med vilja man ursprungligen delat informationen och som därför använder samma cookies.

Vissa cookies är nödvändiga för ett korrekt tillhandahållande av webbplatsen eller krävs för en personanpassad användning. I detta fall, kan blockeringen av dem sätta vissa funktioner på webbplatsen på spel.

Som standard är nästan alla webbläsare inställda för att automatiskt acceptera cookies. Användare kan fortfarande ändra standardkonfigurationen, vilket bättre illustreras i denna policy.

All information om cookies som installerats genom detta specificeras nedan på denna webbplats samt de nödvändiga anvisningarna om hur man hanterar preferenserna som gäller den.

TYPER AV COOKIES

Det går att klassificera cookies på följande vis:

till deras livslängdscykel:

Sessionscookies: dessa cookies arkiveras endast under en kort period i minnet på användarens enhet under utforskningen av webbplatsen och raderas automatiskt i och med att man stänger ner webbläsaren. Till skillnad från andra cookies har sessionscookies inget utgångsdatum, och baserat på detta kan webbläsaren identifiera dem som sådana. De används för att överföra de sessionsidentifierare som är nödvändiga för att möjliggöra säker och effektiv utforskning av webbplatsen.

Ihållande cookies: dessa cookies förblir minneslagrade fram till det datum då de förfaller eller för en viss tidsperiod, på användarens enhet. Det innebär att, under hela varaktigheten av cookien (som kan vara lång eller kort beroende på utgångsdatum som bestämts), kommer dess information att överföras till servern varje gång användaren besöker webbplatsen, eller varje gång som användaren visar en resurs som tillhör webbplatsen från en annan webbplats (till exempel en reklamannons). De används därför för att underlätta navigering inom webbplatsen och dess korrekta användning, för att underlätta åtkomst till tjänster som kräver autentisering (för att undvika att användare måste ange sina autentiseringsuppgifter igen varje gång de använder tjänsterna), för statistiska ändamål, för att veta vilka områden av webbplatsen som har besökts. De används också, i vissa fall, för optimal hantering av sidor och annonsutrymmen eller för att leverera innehåll och reklam i linje med internetsurfarnas val.

till deras ursprung:

Förstaparts cookies: de hanteras direkt av innehavaren av webbplatsen (de tillhör samma domän som indikeras i webbläsarens adressfält) och kan läsas endast av webbplatsen; de är cookies som skickas direkt till webbläsaren från webbplatsen som användaren besöker. De kan vara både ihållande och sessionsbaserade. De används till exempel för att säkerställa webbplatsens tekniska funktion (så kallade "tekniska cookies") eller för att hålla reda på preferenser som uttrycks angående användningen av webbplatsen (till exempel för att hålla kontroll på valt språk). Installationen av förstapartscookies kan eller kan inte kräva användarens förhandsgodkännande, beroende på fallet.

Tredjeparts cookies: de genereras och hanteras av externa ansvariga utanför webbplatsen som besöks av användaren (de tillhör en annan domän än den som indikeras på webbläsarens adressfält). Även de kan vara både ihållande och sessionsbaserade. De används till exempel för att få reda på antalet sidor som besökts inom webbplatsen (de så kallade ”statiska cookies” eller ”analytiska cookies”) eller för att publicera innehåll eller reklam på webbplatsen som man besöker. Installationen av cookies från tredje part kräver inte tillstånd i förväg av användaren.

Tredjeparts cookies möjliggör mer fullständiga undersökningar av användarnas surfvanor och anses vara mer känsliga ur integritetssynpunkt. Av denna anledning tillåter de flesta webbläsare dig att ändra inställningarna så att dessa cookies inte accepteras.

Det går att skilja på cookies när det gäller användningen (eller de huvudsakliga syftena):

Tekniska cookies: de är nödvändiga för att möjliggöra navigationen av webbplatsen (som är funktionellt nödvändigt för att bläddra på sidan, konsultera innehållet, tillhandahålla tjänsten) och för att underlätta åtkomst och användning av webbplatsen från användarnas sida och för användningen av vissa produkter och tjänster. De används till exempel för att känna igen användaren som har autentiserat sig till sin e-postlåda och hålla sessionen öppen även när man besöker andra sidor på webbplatsen, eller för att garantera vissa säkerhetsåtgärder på webbplatsen och övervaka dess korrekta funktion. Installationen av tekniska cookies kräver inte tillstånd i förväg av användaren.

Statiska eller analytiska cookies: de används för att optimera webbplatsen, direkt av innehavaren av själva webbplatsen. I synnerhet används de för att övervaka prestandan för webbplatsen och samla in information i samlad form för antalet användare och hur de besöker webbplatsen (till exempel för att få reda på antalet sidor som besökts eller antalet användare som har visat en viss sektion). I allmänhet genererar därför analysen av dessa cookies anonyma och aggregerade statistiska data utan någon hänvisning till identiteten för navigatorerna på webbplatsen. De är användbara även för att utvärdera eventuella ändringar och förbättringar som ska göras på själva webbplatsen. Under dessa villkor gäller samma regler för statistiska cookies, vad gäller information och samtycke, som tillhandahålls för tekniska cookies.

Cookies för minneslagring av preferenserna (de kallas även funktionella cookies): De är cookies som används för att främja korrekt och effektiv användning av webbplatsen från användarens sida och skapa en personanpassad navigationsupplevelse som uppfyller de förväntningar man har. De används till exempel för att hålla valt språk under kontroll. Installationen av funktionella cookies kräver inte tillstånd i förväg av användaren.

Cookies för marknadsföring och profilering (som även kallas reklamcookies): dessa cookies har som syfte att tillhandahålla reklamutrymmen. De kan installeras antingen direkt av ägaren till webbplatsen eller av tredje part (till exempel partners och leverantörer). Några av dem används för att beräkna värdet av annonserbjudandet, känna igen enskilda annonser och veta vilka som har valts ut och när. Andra reklamcookies används för att härleda en surfande "profil" för användaren (beteendecookies och retargeting-cookies), för att kunna föreslå samma reklambudskap i enlighet med beteendet och i linje med intressena hos densamma på nätet. Denna "profil" är anonym och informationen som samlas in genom dessa cookies tillåter inte spårning av användarens identitet. Installationen av reklamcookies kräver inte tillstånd i förväg av användaren.

Cookies från sociala nätverk: det gäller cookies som gör att man även kan leda innehållet på webbplatsen man besöker med andra användare och ange sin åsikt om det. Dessa är cookies som vanligtvis används för att aktivera funktionerna "Gilla" eller "Följ" i sociala nätverk till exempel och inte begränsat till Facebook och Twitter. Dessa funktioner tillåter sociala nätverk att identifiera sina användare och samla in information även när de surfar på andra webbplatser. Det rekommenderas att konsultera sekretesspolicyn för vart och ett av de sociala nätverk som användaren använder för att ta reda på syftena och metoderna för behandlingen av personuppgifter som utförs av dem. Installationen av cookies från sociala nätverk kräver alltid förhandstillstånd från användaren.

COOKIES SOM ANVÄNDS AV DENNA WEBBPLATS

Användningen av cookies på denna webbplats är en del av sekretesspolicyn för den; för mer information om: Innehavaren av behandlingen av personuppgifter, behandlingsmetoder, kategorier av chefer och agenter, utövande av de rättigheter som avses i paragraferna 15-22 i EU:s allmänna förordning 679/2016 ("GDPR") eller vidare bearbetning avseende de uppgifter som ges under registreringen för tjänsterna, kan användaren konsultera webbplatsens sekretesspolicy genom att klicka här eller den specifika sekretessinformationen för tjänsterna som tillhandahålls via webbplatsen.

Alla cookies för vilka samtycke krävs installeras eller aktiveras först efter ett uttryckligt medgivande från användaren första gången hen besöker webbplatsen.

Samtycke kan uttryckas på ett allmänt vis, genom att samverka med den korta informationsbannern som finns på webbplatsens målsida, enligt de metoder som anges i denna banner (genom att klicka på knappen "Tillåt alla"); eller så kan den tillhandahållas selektivt, enligt metoderna som anges nedan (genom att klicka på knappen "Tillåt urvalet"). Detta samtycke spåras vid efterföljande besök. Dock har användaren alltid möjligheten att helt eller delvis ta tillbaka det samtycke som givits[AR1] .

Oxygen Builder

Funktionell

Användning

Läs mer

Delar data

This data is not shared with third parties.

Funktionell

Namn
Expiration
session
Funktion
Tillhandahålla en responsiv webbplats

Google Analytics

Statistik

Användning

Vi använder Google Analytics för webbplatsstatistik. Läs mer

Delar data

For more information, please read the Google Analytics Privacy Statement.

Statistik

Namn
Expiration
1 år
Funktion
Lagra och räkna sidvisningar
Namn
Expiration
2 år
Funktion
Lagra och räkna sidvisningar

Complianz

Funktionell

Användning

Vi använder Complianz för hantering av samtycke för cookies. Läs mer

Delar data

This data is not shared with third parties. For more information, please read the Complianz Privacy Statement.

Funktionell

Namn
Expiration
365 dagar
Funktion
Lagra accepterad cookiepolicy ID
Namn
Expiration
365 dagar
Funktion
Lagra samtyckespreferenser för cookies
Namn
Expiration
365 dagar
Funktion
Lagra samtyckespreferenser för cookies
Namn
Expiration
365 dagar
Funktion
Lagra samtyckespreferenser för cookies
Namn
Expiration
365 dagar
Funktion
Lagra samtyckespreferenser för cookies
Namn
Expiration
365 dagar
Funktion
Lagra om cookie-bannern har avvisats
Namn
Expiration
365 dagar
Funktion
Fastställ vilken cookie-banner som ska visas

WordPress

Funktionell

Användning

Vi använder WordPress för webbplatsutveckling. Läs mer

Delar data

This data is not shared with third parties.

Funktionell

Namn
Expiration
session
Funktion
Lagra webbläsarinformation

Hantering av cookies via webbläsaren

Utöver vad som anges i detta dokument kan användaren hantera och ta bort cookie-preferenserna direkt i sin webbläsare och – till exempel – förhindra tredje part från att installera dem.

Det är möjligt att ta bort befintliga cookies och blockera installationen av nya cookies även genom webbläsarinställningarna.

Om användare då och då vill bestämma om de ska acceptera cookies eller inte, kan de också konfigurera webbläsaren för att generera en varning varje gång en cookie sparas.

De mest populära webbläsarna ger möjligheten att endast blockera tredjeparts cookies och accepterar endast de cookies på webbplatsen.

Om du inte vet vilken typ och version av webbläsare du använder kan du klicka på "Hjälp" i webbläsarfönstret längst upp, där du kan komma åt all nödvändig information.

Om du å andra sidan känner till din webbläsare kan du klicka på den du använder för att komma åt sidan för cookiehantering.

Förfarandet för hantering av cookies skiljer sig för varje webbläsare. Nedan följer anvisningarna för de vanligaste webbläsarna:

Google Chrome

För information om hur man hanterar cookies via den här webbläsarens inställningar:

https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/.

För mer information om hur man aktiverar navigationsläget i anonymitet:

https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=it.

För att ta reda på hur du tar bort cookies, eventuellt blockera dem selektivt, få varningar om dina cookieinställningar: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it.

Internet Explorer

För att veta hur man hanterar cookies, raderar dem, blockerar dem, välj dem genom inställningarna i den här webbläsaren: https://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7.

Firefox

För information om hur man hanterar cookies via den här webbläsarens inställningar:

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie.

Så här tar du reda på hur du hanterar panelen för sekretessinställningar och förhindrar spårning av dina nätverksaktiviteter:

https://support.mozilla.org/it/kb/Impostazioni%20di%20Firefox%20-%20pannello%20Privacy.

För information om hur man aktiverar och inaktiverar cookies:

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie.

För information om hur man eliminerar cookies: https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie.

För information om hur man blockerar cookies: https://support.mozilla.org/it/kb/BLoccare%20i%20cookie.

För information om hur man inaktiverar endast tredjeparts cookies:

https://support.mozilla.org/it/kb/Disattivare%20i%20cookie%20di%20terze%20parti.

Safari

För information om hur man hanterar cookies via den här webbläsarens inställningar:

https://supporto.teletu.it/assistenza-tecnica/configurazioni/browser-internet/safari/gestione-cookie/.

Opera

För information om hur man hanterar cookies via den här webbläsarens inställningar:

https://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html.

Ändringar i cookiepolicyn

Denna cookiepolicy kan genomgå förändringar med tiden - även relaterade till eventuellt ikraftträdande av nya sektorsbestämmelser, uppdatering eller tillhandahållande av nya tjänster eller tekniska innovationer. Av denna orsak uppmanas användaren att regelbundet konsultera denna sida.

Senaste uppdateringen: 2021-11-29

© 2021 Conserve Italia Soc. coop. agricola - Sede Legale: via Paolo Poggi 11 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) - C.F. 02858450584 - P.I. 00708311204 - Num. Iscr. Registro imprese di Bologna : 02858450584 - Credits