Vi har märkt att ditt språk inte är svenska. KLICKA HÄR för att gå til EN sajten. Fortsätt på denna sida genom att stänga denna banner.

Hållbarhet

EDP
Miljövarudeklaration

Conserve Italias engagemang för miljö och hållbarhet har nått en grundläggande milstolpe. I slutet av processen, som genomförts i samarbete med Universitetet i Genua, erhöll livsmedelskooperativets konsortium en miljövarudeklaration (EPD) från det internationella organet DNV GL – Business Assurance. Detta intygar att vi hanterar miljövarudeklarationer för produkter i enlighet med programmet "International EDP system".

Tack vare deklarationen kan Conserve Italia nu själva utföra miljövarudeklarationer som sedan rapporteras till en studie om produkternas påverkan på miljön, genom en livscykelanalys.

Precision

Agriculture

Tack vare skräddarsydda varningssystem och utvecklandet av smarta kontrolleringsapplikationer ser Cirios jordbrukare fram emot framtiden med beslutsamhet. Efter en lång period med noggrann experimentering med avancerad och ”Smart Farming", är Cirio nu klara med sitt projekt för ”Precision Agriculture" för grödor för industriella hortikultur. Projektet har fokuserat på användning av vattenresurser, gödsel och andra tillsatser, och gjorts i samarbete med Universitetet i Milano, Universitetet i Genua och CICA från Bologna, inom ramen för programmet för landsbygdsutveckling.

Den nya metoden innebär att bönderna kan förädla och minimera vattenanvändning och användningen av gödsel, samt minimera sjukdomar och behovet av bekämpningsmedel och ta beslut om att skörda tomaterna när de är som mest mogna. Grödornas näringsstatus övervakas konstant med hjälp av sensorer ute på fälten och av radarprognoser för att minska behovet av bevattning och andra åtgärder. Odlarna har en app som är uppkopplad till satelliter vilket gör att de kan övervaka alla gröna cyklar: sådd, tillväxt, gödsling, bevattning och skörd.

Detta ger premiumprodukter och en oförorenad odlingsmark.

MILJÖ

PÅVERKAN

För oss är miljön ingen abstrakt plats, det är platsen där vi bor, fälten där vi arbetar och varifrån vi får våra frukter - arvet som vi kommer att ge vidare till vår nästa generation! Att minska vår verksamhets miljöpåverkan, under hela livscykeln, är inte bara ett nödvändigt val utan ett helt enkelt ett naturligt val för oss.

Vi har minskat våra koldioxidutsläpp med 19 000 ton per år, vilket motsvarar cirka 4 000 bilars utsläpp. Vi blir ständigt mer hållbara i alla faser av våra processer, från produktion till transport, och till återvinning av avfall.

År 2006 inrättade vi ett konsortium för byggande av vindkraftsparker i Foggia-området. Den vindkraft som vi producerar årligen (180 000 MWh/år) är mer än tillräckligt för att täcka hela vår produktion.

EDP
THE BIOMASSASYSTEMET I POMPOSA

I vår anläggning i Pomposa (FE) har ett biomassasystem varit i bruk sedan 2010, vilket gör det möjligt att återanvända bearbetat råvaruavfall för att producera elektricitet. Tack vare en anaerob nedbrytning kan systemet omvandla en blandning av metan och koldioxid från vegetabiliskt avfall till bränsle, som sedan används för att producera elektricitet (som används av anläggningen och täcker  cirka 30 % av dess behov).

VI HAR RESPEKT FÖR DEN
NATURLIGA LIVSCYKELN

Vår produktion är alltid fast sammanknuten med jorden och vad den kan erbjuda oss månad efter månad. Vi studerar odlingsmarkens egenskaper och forntida odlingscyklar för att avgöra vilka frukter och grönsaker som lämpar sig bäst för ett specifikt fält och klimat i de olika italienska regionerna. Vi använder detta sätt för att vara säkra på att vi respekterar miljön och det fälten som vi arbetar på, men också för att garantera kvaliteten på alla våra produkter.

Få mer information om

Om Cirio 

© 2021 Conserve Italia Soc. coop. agricola - Sede Legale: via Paolo Poggi 11 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) - C.F. 02858450584 - P.I. 00708311204 - Num. Iscr. Registro imprese di Bologna : 02858450584 - Credits