Vi har märkt att ditt språk inte är svenska. KLICKA HÄR för att gå til EN sajten. Fortsätt på denna sida genom att stänga denna banner.

ITALIENSKA BÖNDER

14,000
jordbruksföretag är medlemmar

Det finns mer än 14 500 frukt- och grönsaksbönder från hela Italien, som leds av vårt huvudkontor.

För att uppnå högsta möjliga kvalitet och livsmedelssäkerhet för våra konsumenter, garanterar vårt kooperativ full spårbarhet  från jord till bord.

GMO FRITT

ENDAST VÅRA EGNA GMO-FRIA FRÖN

Vi använder våra egna GMO-fria frön för att minska transporter och inom 24 timmar konservera färskheten från skörden.

Vi gör investeringar i forskning- och utvecklingslaboratorier, och samarbetar med universitet.


Vi utbildar också våra jordbrukare att använda sig av de mest avancerade och miljövänliga odlingsmetoderna.

Vi använder oss av vindkraft för att producera energi, och vi återvinner vatten och avfall på fälten för att bidra till en mer hållbar framtid.

Vi minimerar tillsatser genom att använda antagonister för att bekämpa växtsjukdomar och genom växelbruk förbättrar vi odlingsmarkens fertilitet. Vi använder oss av flygbilder för att upptäcka eventuella problem och följer noga väderleksrapporter. På så vis kombinerar vi uråldriga och moderna tekniker för att säkra skördar och minska koldioxidavtrycket på våra färdiga produkter.

Vi använder oss av vindkraft för att producera energi, och vi återvinner vatten och avfall på fälten för att hjälpa miljön. Vi minimerar tillsatser genom att använda antagonistinsekter för att bekämpa växtsjukdomar, och genom växelbruk ökar vi jordmånens fertilitet. Vi använder oss av flygbilder för att upptäcka eventuella problem och följer noga väderleksrapporter. På så vis kombinerar vi uråldriga och moderna tekniker för att odla säkra skördar och minska koldioxidavtrycket på våra färdiga produkter.

STOLTHET

EN AV DE MEST HÅLLBARA LIVSMEDELSPRODUCENTERNA

Bönderna vi jobbar med älskar sin mark och har stor respekt för den med tanke på kommande generationer och planetens framtid. Det är det som ligger till grund för vår hållbara odling!

Rättvis handel

Vårt hållbarhetsarbete omfattar även personer och intressenter utanför och inom företaget, inklusive slutkonsumenterna, genom vår gemensamma "etiska kod".

Cirio erbjuder ett unikt sortiment av äkta italienska tomater till det allra bästa möjliga priset samtidigt som man säkerställer rättvis handel för sina kooperativanslutna odlare. Det innebär att man respekterar strikta etiska riktlinjer och minimerar sin miljöpåverkan.

HÅLLBARHET IN I DET SISTA!

Utöver ovannämnda processer, som finns inrotade i vårt DNA, har vi tagit fram ett nytt projekt ”Smart Farming" eller ”Precision Agriculture”.

Precision Agriculture vad vi kallar resultatet av ett treårigt projekt om hortikulturell produktion av livsmedel för att förbättra hållbarheten av vattenresurserna eller eventuella tillsatser.

Följande högskolor deltog i projektet: Universitetet i Milano, Universitetet i Genua och CICA från Bologna, inom ramen för programmet för landsbygdsutveckling.

Denna nya metod innebär att odlarna kan optimera vattenanvändningen samt minska sjukdomar och gödselanvändningen på varje kvadratkilometer mark. De kan också ta beslut om när det är bäst att plocka tomaterna sett till deras mognadsgrad. Det ger premiumprodukter och en oförorenad jord.

Odlarna har en mobilapplikation som är uppkopplad till satelliter, vilket gör att de kan övervaka hela odlingsprocessen; från gödsling och försvar mot sjukdomsangrepp till bevattning och skörd. Av färgen på växterna kan odlarna bedöma behovet av bevattning och gödsel, och odlingens hälsotillstånd. Istället för att använda kemikalier kan särskilda insekter eller skadedjur (antagonister) skydda grödorna, vilket leder till mycket mer naturliga, hälsosamma och smakrika produkter.

Få mer information om

Cirio kvalitet

© 2021 Conserve Italia Soc. coop. agricola - Sede Legale: via Paolo Poggi 11 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) - C.F. 02858450584 - P.I. 00708311204 - Num. Iscr. Registro imprese di Bologna : 02858450584 - Credits